Yeniden Yazım (Rewriting – Paraphrasing)

Yeniden yazım, bir metnin anlam bütünlüğü bozulmadan farklı kelime ve cümle yapılarıyla baştan sonra yeniden kaleme alınmasına denir.

Akademik belgeler, tezler ve makaleler üzerinde çalışan araştırmacıların muhtelif amaçlar doğrultusunda kendi belgeleri üzerinde tekrar çalışmaya vakitleri yoktur. İşte bu noktada yeniden yazım hizmetine ihtiyaç duyulur. Uzmanlarımız mevcut belgelerinizi özü aynı kalacak şekilde yeniden yazabilirler. Bu da sizleri her seferinde yeni bir belge yazmak için çaba ve vakit harcamaktan alıkoyacaktır.

Çoğu kişi yeniden yazım ve redaksiyonun ne gerektirdiği konusunda karmaşık fikirlere sahiptirler. Temel olarak, redaksiyon metnin grameri içerisindeki ufak hataların düzeltilmesini gerektirir. Oysaki yeniden yazım tüm metnin aslıyla aynı anlamı taşıyacak şekilde baştan sona tekrar yazılmasını gerektirir.

Büromuzda yeniden yazım yapılmasını gerektiren işler ana dili İngilizce olan ya da İngilizce seviyesi ana dil seviyesinde olan uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Bu da çalışmadaki tüm hata ve muğlâklıkların önünü kesmekte ve son ürünün yapmacık olmamasını sağlamaktadır.