Hukuki Çeviri – Tercüme

Hukuki çevirisinin kendine ait bir dizi zorluğu vardır. Bunun nedeni ise hukuk dilinin tüm ülkelerde aynı olmamasıdır. Yasal kavramlar bir ülkeden diğerine önemli oranda değişiklik göstermektedir ve bir hukuk çevirmeni dokümanı tam doğruluk içinde tercüme etmek üzere bu farklılıkların bilincinde olmak zorundadır. Her türden hukuki çeviriyi kolayca ve çaba harcamadan yapabilmesi için farklı ülkelerin yasal yönetmelikleri konusunda bilgili olmalıdır.

Hukuki çeviri alanında uzman ekibimiz yasal konularda tam anlamıyla kalifiye olduklarından dolayı hukuki süreçlere, sistemlere ve terminolojiye dair derin bir kavrayışa sahiptirler.

Hukuk terimlerinin anlaşılması epey zor olabilmektedir. Günlük konuşmalarda nadiren kullanılırlar ve buna bağlı olarak ancak hukuki çeviri alanında uzman olan bir kimse bu terimleri sahip oldukları çeşitli yan anlamları ve zımni manaları ile anlayabilir. Hukuk çevirmenlerimiz tüm hukuki dokümanları kolaylıkla kavrama kapasitesine sahiptirler ve dokümanlarınızın Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye hukuki çevirisini kusursuz biçimde yapabilirler.

Ayrıca, hukuk çevirmenlerimiz spesifik olarak yasal terminolojinin ele alındığı çeviri lügatçeleri ve sözlükleri ile donatılmışlardır. Bu sayede tüm çetrefilli hukuki belgeleri net biçimde ve titizlikle çevirme imkânına sahiptirler.

Farklı konu alanlarının ele alındığı her türden yasal dokümanın tercümesinde uzmanlık sahibiyiz. Hukuki çeviri alanında en yaygın ve kilit konu alanları şunlardır:

 • Sözleşme hukuku
 • Vergi hukuku
 • Ticaret hukuku
 • Hem umumi hukuk hem de medeni hukuk yargısı dahil olmak üzere, uluslar arası hukuk
 • Şirket hukuku
 • Ceza hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Mülkiyet hukuku
 • Denizcilik hukuku

Hukuki çeviri hizmetimize, aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı, hukuk kapsamına giren her şey dâhildir:

 • Yasal uyarılar
 • Sözleşmeler
 • Mahkeme belgeleri
 • Tanık ifadeleri
  Yasa ve yönetmelikler
 • Yeminli beyanlar
 • Yasal beyanlar ve onaylar
 • Gizlilik anlaşmaları
 • Tanık ifadeleri
 • Hukuk davaları
 • Bilirkişi raporları
 • Tescil belgeleri
 • Ruhsatlar
 • Hukuk davalarını desteklemeye yönelik teknik dokümanlar
 • Kredi mektupları
 • Ticari marka ve patent başvuruları
 • Yasa ve devlet kararı raporları
 • Tahkim

Yukarıda zikredilen dokümanların yanı sıra, başka türden hukuki dokümanların da çevirisini yapıyoruz. Yorumlamada yapılacak olan ufak bir hatanın sonuçları yıkıcı olabileceğinden dolayı, redaksiyona özel dikkat gösteriyoruz. Hiçbir yasal sorunla karşı karşıya kalmanızı istemediğimizden dolayı Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye hatasız hukuki çeviri yapılmasına titizlik gösteriyoruz. Hata içermeyen hukuki çevirilerimiz sayesinde bu metinlerin aslına uygunluğu ve doğruluğu konusunda içiniz rahat olabilir.

Yasal dokümanlar birçok gizli bilgiyi içerirler. Bundan dolayı, çevirinin yapılması aşamasında uygun şekilde muhafaza edilmeleri gerekir. Hukuk çevirmenlerimiz bu durumu tam olarak anlamaktadırlar, zira kurumsal ifşa etmeme ve ticari gizlilik anlaşmalarına bağlıdırlar. Böylelikle, bizden mutlak güven ve emniyete sahip bir hukuki çeviri süreci sunmamızı bekleyebilirsiniz.